SUBSCRIBE TO MUSIC THERAPY YOUTUBE CHANNEL


പാട്ടുകളിലൂടെ ഓർമ്മശക്തിയും ഏകാഗ്രതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാം* Youtube channel കാണുക


*ജോലി ഉറപ്പാക്കാം 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ വെറുതെ ഒരു പരസ്യത്തിനായി പറയുന്നതല്ല കഴിഞ്ഞ 7 വർഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി 100% വിജയം നേടിയിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്കും 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ജോലി നേടാം എന്നു പറഞ്ഞത്* 


 *SBI CLERK 2021

  അപേക്ഷിക്കാം APRIL 27 മുതൽ* 


കൂടാതെ

*Final year degree വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതുംഉടൻ വിജ്ഞാപനം വരുന്നുതും    6 മാസത്തിനകം നടക്കുന്ന 4 പരീക്ഷകൾക്കായി

IBPS clerk & PO

RRB. Clerk & PO

 ഇപ്പോൾ തയ്യാറെടുപ്പു തുടങ്ങാം കൂടാതെ SSC, railway പരീക്ഷകൾക്കും* 


 *PSC പരീക്ഷ പോലെ ദീർഘനാളത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ആവശ്യമില്ല. 6 മാസത്തിനകം ജോലി* 

Admission fees Rs 10000-/And monthly fees Rs 1000.-/ ( *മെയ് 10 നു മുൻപ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ admission fees Rs.3500-/ മാത്രം*)

സാധാരണ കോച്ചിങ്ങ് രീതിയിൽ നിന്നു മാറി

പഠനത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്ത്?

ഏതൊരു വിദാർത്ഥിയുടേയും സ്വപ്നമാണ് നല്ലൊരു ജോലി ലഭിക്കുക എന്നത് അതിനായി കഠിനപ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടും കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ?

ആധുനിക ജീവിത രീതിയുടെ ഭാഗമായി കാൽക്കുലേറ്റർ, computer, mobile phone എന്നിവയുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർ ത്തനം കാര്യമായി ഉപയോഗപെടുത്തുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് മൊബൈൽ വന്നതിനു ശേഷം ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ ഓർത്തു വെയ്ക്കുന്നില്ല. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. വേണ്ടപ്പെട്ട ഫോൺ നമ്പറുകൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.


മത്സര പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കഴിവുകളാണ് ആർജ്ജിക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള പരിശീലനമാണ് നേടേണ്ടത് അല്ലാതെ ട്യൂഷൻ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അല്ല ആവശ്യം

പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ

1. മനസ്സിലാക്കുക

2. വിശകലനം ചെയ്യുക അതിനു ശേഷം

3. ക്യത്യതയോടെ

4. വേഗത്തിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക സർവ്വോപരി

5. പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ താത്പര്യം ഉണ്ടാവുക


ഭൂരിഭാഗം പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളും മേൽ പറഞ്ഞ5 കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല 1000 മുതൽ 10000 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലും 98% വിദാർത്ഥികളും വെറുതെയാവുകയാണ്

കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നതിനു പകരമായി ശാസ്ത്രീയരീതിയിലുള്ള SMART LEARNING രീതിയിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠനം ഒരു ഭാരമാവില്ല.കാരണം TENSION,STRESS, STRAIN എന്നീവയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാകാം

അതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പഠന രീതിയാണ്  WONDERLEARN(visit www.wonderlearn.in. And click READ ABOUT MORE) ശാസ്ത്രീയമായി പരീക്ഷയെ സമീപിക്കുന്നതിലൂടെ സാധാരണ വിദ്യർത്ഥിക്കു പോലും ച്ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ കഴിയും

ഓർമ്മശക്തി , ഏകാഗ്രത, ഗ്രഹണ ശേഷി, വേഗത. കൃത്യത . വേഗത്തിലുള്ള പഠന ശേഷി എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേക പരിശീലനം(BRAIN EXERCISE,,) നൽകിവരുന്നു വണ്ടർലേൺ പരിശീല രീതിയിൽ


MEDI/ENGG ENTRANCE

BANK, SSC, railway

CIVIL service എന്നീ പരീക്ഷകൾക്കായി WONDERLEARN പരിശീലന രീതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ App ആയ VIDHYARAJ ലൂടെ interactive video class ആയി പരിശീലനം നൽകി വരുന്നു


*WONDERLEAR പഠന രീതിയിൽ വെറും 20 മിനിറ്റു കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ calculation speed, കാൽക്കുലേറ്ററിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാക്കാം* വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ

സൗജന്യ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുക

9846183735. ,8281115903

*About  BIJU THANKAPPAN*


*27 years in experience


*13 years experience in online teaching in AUSTRALIA,CANADA,UK AND FINLAND


*Director ICS civil service academy


*CEO  of VIDHYARAJ  educational app


*Author of *SKELETON* book for civil service prelims and mains


*Author of *FUTURE PROSPECTS  OF INDIA*  for KAS  prelims and mains


*Author of *DAY TO DAY ISSUES IN INDIA* book for civil service prelims and mains


*PUBLISHED 12 BOOKS FOR NEET AND KEAM


*IMPLIMENTED 12 SCIENTIFIC LEARNING SYSTEM


1.WONDER LEARN(learn subjects by using mind mapping, memory keys, photographic memory)


2.A CAM SYSTEM (automatic concept adding technology in exam hall)


3.NINE MAGICS (calculation speed within two hours equivalent  to a calculator)


4.MUSIC THERAPY FOR IMPROVING CONCENTRATION AND MEMORY


5.MIND LOCKING METHODOLOGY(develop interest in their subjects in students' minds )


6.MIND TUNING


7.ACTIVE MEMORY RECALLING SYSTEM


8.PHOTOGRAPHIC MEMORY DEVELOPMENT SYSTEM


9.BRAIN EXERCISE         ETC..


10.*MUSIC THERAPY FOR STUDENTS* FOR BETTER CONCENTRATION


SMART LEARNING THROUGH SCIENTIFIC SYSTEM *WONDERLEARN*


VISIT OUR WEBSITE


1.www.wonderlearn.in


2.www.bijusmusictherapy.comLike, subscribe and share my Youtube channel

https://youtu.be/7hFAvmY6pmQ

 

Previous
Next Post »